Statenpassage

Motie : Motie van de leden Leijten en Erkens over het maken van afspraken voor de plaatsing van nieuwe windmolens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Silvio Erkens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1085 Hernieuwbare energie op land en regionale energiestrategie├źn

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

33612-80 Onderzoeksrapport afstandsnormen voor windturbines

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Debat over de klimaatplannen van de regering

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44