Statenpassage

Motie : Motie van het lid Kröger c.s. over mogelijkheden in kaart brengen voor een nationaal energiebesparingsplan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32813-1280 Concept Nationaal Plan Energiesysteem

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Debat over de klimaatplannen van de regering

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00