Motie : Motie van de leden Paternotte en Pieter Heerma over een aanpak tegen arbeidsmarkttekorten voor de sectoren wonen, zorg, onderwijs, klimaat, (internationale) veiligheid en kinderopvang

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31524-592 Kansrijk opleiden - het verbeteren van de aansluiting tussen het mbo en de arbeidsmarkt

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een commissiedebat

29628-1186 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over Politie

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1173 Arbeidsmarktstrategie politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

31524-552 Verslag van een commissiedebat, gehouden 16 februari 2023, over Macrodoelmatigheid mbo

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31524-545 Kansrijk opleiden – macrodoelmatigheidsbeleid mbo

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

29544-1154 Verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake lerarenstrategie (Kamerstuk 27923-443)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31322-463 Aanpak personeelstekort in de kinderopvang

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

27923-443 Lerarenstrategie

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

29544-1115 Aanpak arbeidsmarktkrapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Lijst van vragen en antwoorden

36120-4 Lijst van vragen en antwoorden over de Voorjaarsnota 2022

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

36100-XVI-10 Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (Kamerstuk 36100-XVI-1)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een commissiedebat

31322-446 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 april 2022, over Kinderopvang

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte (Kamerstuk 29544-1094)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de antwoorden op vragen commissie over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1093)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1106 Reactie op verzoek commissie over het tekort aan oogstpersoneel voor 2022

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29282-462 Hoofdlijnen Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3426 Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Europese Chips Act (Kamerstuk 22112-3369)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29544-1093 Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak krapte arbeidsmarkt (Kamerstuk 29544-1086)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31322-443 Verzamelbrief Kinderopvang april 2022

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29544-1094 Actieplan Dichterbij dan je denkt - korte termijn aanpak krapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29282-459 Advies van het College voor de Rechten van de Mens over de mogelijkheden om meer uren werken te stimuleren via de arbeidsvoorwaarden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30012-144 Verloop openstelling eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-251 Advies Adviescollege ICT-toetsing programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

29696-18 Integrale benadering van transities en maatschappelijke opgaven

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

35925-XV-108 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Hoofdlijnendebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

29023-282 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 februari 2022, over Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-974 Uitwerking coalitieakkoord Klimaat en Energie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

35925-XV-88 Hoofdlijnen beleid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29023-281 Periodieke update over de schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Debat over de regeringsverklaring (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de krapte op de arbeidsmarkt

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid - voortzetting

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05