Motie : Motie van de leden Thijssen en Kröger over onderzoeken hoe duurzaamheidssubsidies toegankelijker gemaakt kunnen worden voor huishoudens met een laag inkomen

Download

Indieners

Activiteiten

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04