Motie

Motie van de leden Peters en Paul over bij de evaluatie van de initiatiefwet-Kwint/Westerveld de effecten op de ouderbijdragen meenemen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

02-11-2021
31293-598Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs