Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp

Download

Indieners

  • Indiener
    M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een notaoverleg

36260-9 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 12 juni 2023, over de initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

24515-695 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgang implementatie vereenvoudiging beslagvrije voet en programma stroomlijning keten voor derdenbeslag (Kamerstuk 24515-617)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Kat over sneller uit de schulden

Indiener H.J. Post, griffier

Initiatiefnota

36260-2 Initiatiefnota

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Geleidende brief

36260-1 Geleidende brief

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid

Brief regering

24515-615 Beleidsreactie op het eindrapport 'Aanbieders schuldbemiddeling' en 'Verkenning stelsel schuldhulpverlening'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

24515-614 Stand van zaken van de uitvoering van de motie van het lid Van Beukering-Huijbregts over het samenvoegen van het minnelijk traject en de Wsnp

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

35743-3 Reactie op de jaarverslagen 2020 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35925-XV-24 Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2022 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Kat en Maatoug

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-601 Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 25 februari 2021

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

29279-645 Herijking tarieven gerechtsdeurwaarders en inventarisatie beleidsopties incasso en deurwaarderij

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Juridische beroepen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Reactie op de jaarverslagen 2020 van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman (35743-3)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:54

Armoede- en schuldenbeleid - 24515-615, 24515-616 en 24515-617

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00