Motie : Motie van het lid Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

Download

Indieners

  • Indiener
    C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Krol 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om nadere toelichting inzake verankering hardheidsclausule in Invorderingswet 1990

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1209 Hardheidsclausules bij belastingen en invordering

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

35510-112 Verslag van een schriftelijk overleg over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (Kamerstuk 35510-102)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (Kamerstuk 35510-102)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

35510-102 Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een notaoverleg

29279-717 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 mei 2022, over reactie van de Venetië-Commissie van de Raad voor Europa over een adviesaanvraag rechtsbescherming van burgers in Nederland

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

29279-708 Kabinetsreactie op het rapport van de Venetiëcommissie 'The Netherlands - Opinion on the Legal Protection of Citizens'

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35510-95 Stand van zaken inventarisatie hardvochtige wet- en regelgeving ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en Jetten

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35510-94 Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Van Brenk over als regel in wetgeving een hardheidsclausule opnemen

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij (Kamerstuk 26448-643)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Brief regering

35510-81 Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

26448-643 Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over een voorstel voor doorlichting van wetten en regelingen door een externe partij

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een schriftelijk overleg

35483-67 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling inburgering 20..

Indiener M.M. van Toorenburg, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:49

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45