Motie : Motie van het lid Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25834-188 Asbestdakenbeleid

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Externe Veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29