Motie : Motie van het lid Dassen c.s. over het gebruik van het algoritmeregister voor overheden verplicht stellen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1149 Verzamelbrief Digitalisering maart 2024

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

26643-1081 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken over de uitvoering van de moties van het lid Marijnissen c.s. over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd (Kamerstuk 35510-21) en van het lid Klaver over opzetten van een algoritmeregister (Kamerstuk 35510-16) (Kamerstukken 26643-32761-1024)

Indiener H. Kat, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

26643-1056 Verzamelbrief ‘algoritmen reguleren’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een commissiedebat

26643-982 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2023, over inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-950 Stand van zaken Algoritmeregister

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

26643-923 Lijst van vragen en antwoorden over het rapport 'Algoritmes getoetst; De inzet van 9 algoritmes bij de rijksoverheid' (Kamerstuk 26643-854)

Indiener R.J. Kamminga, voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Brief regering

26643-924 Publieke controle op algoritmen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

33826-45 Reactie op het onderzoeksrapport van Amnesty International over ‘Xenofobe Machines’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen en antwoorden

36100-24 Lijst van vragen en antwoorden over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2021 (Kamerstuk 36100-1)

Indiener J.C. Sneller, voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven

Lijst van vragen en antwoorden

36100-IX-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (Kamerstuk 36100-IX-1)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

36100-VII-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (Kamerstuk 36100-VII-1)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

36100-VI-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (Kamerstuk 36100-VI-1)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 20:35

Verantwoordingsdebat over het jaar 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Inzet algoritmes en data-ethiek binnen de rijksoverheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00