Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Christine Teunissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  J.P. Kwint, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.J.F. Pouw-Verweij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XV-21 Reactie op het Eindrapport Commissie sociaal minimum Europees Nederland

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lijst van vragen en antwoorden

36200-XV-100 Lijst van vragen en antwoorden over het Tussenrapport commissie sociaal minimum (Kamerstuk 36200-XV-95)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

34352-301 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 juni 2023, over de Participatiewet

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

34352-283 Visiebrief Participatiewet in balans

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17)

Indiener K.B. Hagen, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

36200-VII-17 Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

24515-643 Aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Brief regering

35845-24 Appreciatie moties van de leden Kwint over niet indexeren van salarissen van Kamerleden en bewindspersonen (Kamerstuk 35845-11) en Omtzigt over een commissie instellen die de normen voor het bestaansminimum vastlegt (Kamerstuk 35845-17)

Indiener A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

Debat over het rapport van de Commissie sociaal minimum

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Participatiewet

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40