Statenpassage

Motie : Motie van het lid Van der Lee c.s. over onafhankelijk advies over duurzame energie op land na 2025

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Boucke, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de invulling van de afspraken in het coalitieakkoord ten aanzien van zon-PV (de zonnebrief) (Kamerstuk 32813, nr. 1046)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-1046 Zonnebrief

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

31239-342 Openstelling SDE++ 2022

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32813-956 Voortgang van de Regionale Energiestrategieën (RES'en)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XIII-64 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Zonnebrief

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15