Statenpassage

Motie : Motie van de leden Ouwehand en Simons over ondergrondse CO²-opslag uitsluiten van SDE++-subsidies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34952-175 Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

33561-52 Verkenning aanlanding wind op zee 2030 (VAWOZ)

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-897 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Transportraad 9 december 2021 te Brussel (Kamerstuk 21501-33-884)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32813-969 Verduurzaming Tata Steel Nederland

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Verduurzaming industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Transportraad op 2 juni 2022

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30