Motie : Motie van de leden Kamminga en Amhaouch over het aangescherpt toetredingsonderhandelingskader voor nieuwe EU-lidstaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Roelien Kamminga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23987-395 Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

32317-789 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 25 november 2022 te Brussel (Kamerstuk 32317-788)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

23987-394 Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2518 Nederlandse instemming met het openen van Cluster 4 met Servië

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

23987-393 Kabinetsappreciatie van opinies van de Europese Commissie over de lidmaatschapsaanvragen van Oekraïne, Georgië en Moldavië

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

23987-392 Kabinetsreactie speciaal verslag Europese Rekenkamer over EU-steun voor de rechtsstaat in de Westelijke Balkan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

23987-391 Kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-20-1726 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 (Kamerstuk 21501-20-1725)

Indiener S. Belhaj, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 16/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

EU-uitbreiding en Rechtsstatelijkheid (via videoverbinding)

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Debat over de Europese top van 23 en 24 juni 2022

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Raad Algemene Zaken d.d. 20 september 2022

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20