Motie : Motie van het lid Van Raan c.s. over ambitieuze en meetbare doelstellingen voor het toepassen van de internationale sociale voorwaarden bij aanbestedingen van de rijksoverheid

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F. Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over perspectieven voor agrarische ondernemers (Kamerstukken 30252 en 35334, nr. 28)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

26485-399 Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30252-28 Perspectieven voor agrarische ondernemers

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Perspectieven voor agrarische ondernemers

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het stikstofbeleid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Functioneren Rijksdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15