Brief regering
Infectieziektenbestrijding

Stand van zaken COVID-19

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Gedragsreflecties op beoogde versoepelingen
Bijlage
Testen voor toegang. Evaluatie pilots
Bijlage
Openingsplan. Scenario naar heropening samenleving
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer
Bijlage
Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 28 mei 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen
Bijlage
Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een vaccinatie of een herstel
Bijlage
Duiding en standpunt naar aanleiding van evaluatierapport CoronaMelder
Bijlage
Verslag Stuurgroep VGL
Bijlage
Advies 20 Digitale integratie van positieve zelftest uitslagen
Bijlage
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)
Bijlage
Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie
Bijlage
Advies 19 Europees vaccinatie en testpaspoort
Bijlage
Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag