Brief regering
Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Armoede en Schulden van 25 februari 2021

Download Download

Ondertekenaars