Motie : Motie van het lid Leijten over een evaluatie van de wijze van inkoop van Covid-vaccins voor de EU-lidstaten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

21501-20-1756 Geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Top van het Oostelijk Partnerschap 15 en 16 december 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2435 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 14 december 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2430 Verslag van de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2424 Geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 23 november 2021

Indiener H.P.M. Knapen, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-31-641 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de informele EU gezondheidsraad van 12 oktober 2021 en een reactie op informatieverzoeken (Kamerstuk 21501-31-627)

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Brief regering

21501-02-2398 Verslag van de informele Raad Algemene Zaken van 22 en 23 juli 2021

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

25295-1105 Stand van zakenbrief COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie

Verzoek van het lid Hijink (SP) om een reactie aan de minister van VWS te vragen op twee artikelen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Activiteiten

Debat over de Europese Top van 25 en 26 maart

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021 (omgezet in een schriftelijk overleg )

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Raad Algemene Zaken dd 21 september 2021

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken dd 23 november 2021

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04