Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Nispen en Van der Graaf over onderzoek naar de rol en werkwijze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Raad voor Rechtsbijstand in de toeslagenaffaire

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31753-271 Beleidsreactie WODC-rapport rechtsbijstandsverlening in kinderopvangtoeslagzaken

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31753-270 Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31753-262 Zevende voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan MRb - Verzoek rechtsbijstand

Indiener A.M. Brood, griffier

Brief regering

31753-248 Zesde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31753-243 Vijfde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33836-63 Reactie van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) over toeslagenaffaire en zelfredzaamheid

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

33836-62 Reactie op moties inzake herijking puntentoekenning in het personen- en familierecht

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 20/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:46