Motie : Motie van de leden Van Dam en Van Wijngaarden over geweld tegen journalisten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31777-49 Beleidsreactie onderzoek naar geweld en agressie tegen journalisten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min j&V en stas OCW - voortgangsrapportage voor debat persvrijheid en persveiligheid

Indiener M. Verhoev, griffier

Brief regering

31777-33 Reactie op verzoek commissie om aanvulling op brief van 29 juni 2022 over persveiligheid ter aanvulling op het ‘Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid'

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31777-32 Plan van aanpak persvrijheid en persveiligheid

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32827-213 Reactie op verzoek commissie over het bericht dat steeds meer journalisten zich bedreigd voelen

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

35830-VI-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 (Kamerstuk 35830-VI-1)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over persveiligheid en persvrijheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Debat over agressie tegen en bedreiging van journalisten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:46

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over persvrijheid en persveiligheid

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20