Statenpassage

Motie : Motie van het lid Azarkan c.s. over een brede doorlichting op discriminatie en etnisch profileren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Azarkan, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Rob Jetten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36284-1 Kabinetsreactie op het rapport van bevindingen van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden 'Ketenen van het verleden'

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief regering

19637-2904 Reactie op het verzoek van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 mei 2022, over het bericht ‘IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren’

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Brief regering

30950-301 Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Discriminatie en Racisme van 24 februari 2022, over de voortgang van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

30950-281 Juridisch toetsingskader etnisch profileren

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

30950-250 Voortgang aanpak discriminatie en racisme

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35510-81 Stand van zaken moties en toezeggingen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

35510-49 Reactie op moties inzake kinderopvangtoeslag

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30