Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over heldere voorwaarden aan ieder regiobeeld (t.v.v. 31016-313)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31765-704 Criteria regiobeelden/plannen, ROAZ-beelden/plannen en beoordelingskader impactvolle transformaties IZA

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-164 Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief commissie aan bewindspersoon

Geen onomkeerbare stappen

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief regering

29689-1132 Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

35925-XVI-15 Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29689-1095 Voortgang lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Acute zorg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45