Motie : Motie van het lid Bisschop over geen generieke reductie van vangstrechten op het IJsselmeer en het Markermeer

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 77
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
50PLUS 3
Van Kooten-Arissen 1

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29675-207 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 juni 2021, over Visserij

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

29664-205 Reactie op notitie Nederlandse Vissersbond m.b.t. reductie zegenvisserij IJsselmeer en Markermeer

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek geen onomkeerbare stappen met betrekking tot wijziging Uitvoeringsregeling visserij

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief regering

29675-200 Verzamelbrief kust- en binnenvisserij

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Visserij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35
Naar boven