Motie : Motie van het lid Smals c.s. over de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken

Download

Indieners

  • Indiener
    B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Chris Stoffer, Kamerlid SGP
  • Medeindiener
    M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 148
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Voor
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 1 Niet deelgenomen
Krol 1 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

25834-192 Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Kamerstuk 25834-189)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

25834-177 Reactie op de moties van het lid Smals over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering en de publieke sturing en handhaving op het asbestdossier versterken (Kamerstuk 25883- 397 en Kamerstuk 25883-398)

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteiten

VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35