Motie

Motie van het lid Bruins c.s. over volgende regeerakkoorden doorrekenen vanuit het bredewelvaartsperspectief

Download Download

Indieners