Motie

Motie van de leden Stoffer en Alkaya over niet instemmen met het verhogen van de eigen middelen van de EU via nieuwe belastinggrondslagen

Download Download

Indieners