Lijst van vragen en antwoorden : Lijst van vragen en antwoorden over mensenrechten China

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    R. Konings, griffier

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - rappel beantwoording feitelijke vragen mensenrechten China

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

32735-284 Gewijzigde motie van het lid Koopmans c.s. over een gemeenschappelijke Europese positie inzake de situatie van de Oeigoeren (t.v.v. 32735-279)

Indiener S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China

Indiener T.J.E. van Toor, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

35300-V-42 Gewijzigde motie van het lid Voordewind over etikettering voor producten uit alle bezette gebieden (t.v.v. 34300-V-36)

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35300-V-22 Motie van het lid Van Helvert over berechting van Nederlandse Syriƫgangers door de lokale Koerdische autoriteiten

Indiener M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (35300-V) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Mensenrechtenrapportage

Notaoverleg
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45