Motie : Motie van het lid Regterschot over geen alternatieven onmogelijk maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-56 Antwoorden op vragen gesteld tijdens het algemeen overleg van 24 september 2020, over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Kamerstuk 34682-55)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00