Motie

Motie van de leden Maeijer en Tony van Dijck over niet instemmen met het laten vervallen van de korting op de EU-afdracht

Download Download

Indieners