Statenpassage

Motie : Motie van het lid Stoffer over de privacygevolgen van het UBO-register voor anbi's

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

25087-303 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 december 2022, over Doorstroomvennootschappen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

32545-172 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32545-168 Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

25087-286 Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

UBO-register

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Doorstroomvennootschappen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25