Motie

Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

13-10-2020
28760-105Stand van zaken Leesoffensief

10-06-2020
31293-543Bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs

10-10-2019
31293-485Advies coördinatiegroep Curriculum.nu