Motie

Motie van de leden De Groot en Geurts over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

06-03-2020
26991-566Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 januari 2020, over voedselveiligheid

08-11-2019
26991-561Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid

19-04-2019
26991-549Eerste voortgangsrapportage van het Actieplan Voedselveiligheid