Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget (t.v.v. 31288-693)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Farid Azarkan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Lammert van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Harm Beertema, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Paul van Meenen, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 117
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
PVV 20
D66 19
CDA 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2
Tegen
VVD 33

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-903 Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een schriftelijk overleg

31288-803 Verslag schriftelijk overleg over opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening) (Kamerstuk 31288-787)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31288-787 Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderzoeken bekostiging middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

MBO

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00
Naar boven