Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over een geactualiseerd zeespiegelstijgingsscenario over de Waddenzee (t.v.v. 32849-198)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Tom van der Lee, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.F. Sienot, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Nijboer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29684-218 Gas- en zoutwinning Waddenzee: evaluatie hand aan de kraan-principe en actualisatie relatieve zeespiegelstijgingsscenario’s

Indiener S.A. Blok, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29684-216 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. mijnbouw/Groningen (Kamerstuk 29684-213)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over o.a. mijnbouw/Groningen

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29684-213 Diverse ontwikkelingen rond de mijnbouw in het Waddengebied

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

33529-801 Stand van zaken wetsvoorstel Versterken Groningen en overzicht openstaande moties

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

33529-745 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de resultaten risicoanalyse 2020-2021 (Kamerstuk 33529-740)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Verslag van een schriftelijk overleg

33529-744 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. immateriële schade Groningen

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29684-204 Gaswinning in de Waddenzee met 'hand aan de kraan'

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 22:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Mijnbouw/Groningen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Mijnbouw/Groningen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Mijnbouw/Groningen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35