Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Nispen en Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.E. Diertens, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

30234-294 Modelstudie impact sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

30234-290 Ontwikkelingen in de sportsector

Indiener P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

32793-494 Factsheet Lichamelijke activiteit en Zorgkosten

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2020 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

afwijkend tijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken.

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15