Motie : Motie van het lid Klaver c.s. over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Geert Wilders, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.L. Thieme, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29628-1174 Eerste halfjaarbericht politie 2023

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29628-1127 Verzamelbrief politie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

36100-VI-9 Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-57 Hernieuwde aanpak doorlooptijden zedenzaken

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-56 Voortgangsrapportage plan van aanpak zedenrecherche

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29279-707 Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Steeds meer zedenzaken belanden op de plank’ van de NOS, d.d. 23 maart 2022

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een commissiedebat

31015-229 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 16 september 2021, over kindermisbruik en seksueel geweld

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31015-228 Beleidsreactie Dadermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2015-2019

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-47 Toezeggingen t.a.v. behandeling zedenzaken

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen en antwoorden

35830-VI-7 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020 (Kamerstuk 35830-VI-1)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VI-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

34843-44 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. vroegtijdige aanpak seksueel misbruik

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

31015-196 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op verzoek van het lid Drost, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 juni 2019, over seksueel misbruik pro-anorexia coaches (Kamerstukken 31015-25424-33552-177)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-42 Reactie op het inspectierapport 'Een onderzoek naar taakuitvoering van zedenrechercheurs en hun bejegening van slachtoffers'

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29279-592 Consultatie voorontwerp wetsvoorstel seksuele misdrijven

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35300-VI-14 Verdere budgettaire uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de digitalisering van de strafrechtketen en invulling van de moties van het lid Klaver c.s. voor een structurele investering in zedenzaken en van de leden Segers en Asscher voor een structurele investering in de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

34843-37 Behandeling van zedenzaken door de politie en reactie op motie van het lid Klaver c.s. inzake extra capaciteit zedenzaken (Kamerstuk 35300-11)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Zeden (is omgezet in een schriftelijk overleg)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Zeden

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Kindermisbruik en seksueel geweld

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Seksueel geweld en kindermisbruik

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00