Motie : Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 128
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

34682-83 Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32813-665 Routekaart Zon Op Water

Indiener B. van 't Wout, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-613 Stand van zaken Regionale Energiestrategieën

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-612 Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een schriftelijk overleg

34682-52 Verslag van een schriftelijk overleg inzake regie en keuzes in het nationaal omgevingsbeleid (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

31239-319 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31239-312)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

31239-312 Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een algemeen overleg

34682-47 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 november 2019, over het Ontwerp Novi

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

32813-403 Kabinetsreactie op de Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorziening

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen en antwoorden

34682-32 Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34682-29 Reactie op de motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden en de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën toetsen van nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden aan de zonneladder

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-342 Voorstel voor een Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

34682-27 Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32813-285 Uitvoering motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-263 Ontwerp Klimaatakkoord

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen en antwoorden

34682-7 Lijst van vragen en antwoorden over het kabinetsperspectief Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00