Motie

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-10-2020
32813-613Stand van zaken Regionale Energiestrategieën

30-10-2020
32813-612Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

17-02-2020
31239-312Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

28-06-2019
32813-342Voorstel voor een Klimaatakkoord

20-06-2019
34682-27Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

21-12-2018
32813-263Ontwerp Klimaatakkoord