Motie

Motie van de leden Van Haersma Buma en Pechtold over halfjaarlijks rapporteren van de stand van zaken van het door de EU af te spreken klimaatdoel voor 2030

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20
PvdD 5

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-02-2020
35377-2Appreciatie Green Deal en ophogen EU 2030-broeikasgasreductiedoel

13-09-2019
31793-189Europese en mondiale klimaatdiplomatie

27-03-2019
21501-33-757Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Energieraad van 2 april 2019

25-02-2019
31793-186Stand van zaken ophogen EU broeikasgasreductiedoel voor 2030

22-02-2019
21501-33-751Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 4 maart 2019

12-12-2018
26643-583Digitale inclusie; iedereen moet kunnen meedoen