Motie : Motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

32861-83 Verslag van een schriftelijk overleg over de Beleidsdoorlichting geluid (Kamerstuk 32861-78)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Beleidsdoorlichting geluid (Kamerstuk 32861-78)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32861-78 Beleidsdoorlichting geluid

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

31936-1000 Lijst van vragen en antwoorden over de voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim (Kamerstuk 31936-997)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

29665-440 Verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31936-984 Voortgang PAMV en onderzoeken vliegtuiggeluid

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan minister brief over gebiedsontsluiting 30 km/u

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief regering

35925-A-74 Reactie op verzoek commissie over het convenant “Te luid geluid is uit”

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32861-74 Verbreding scope beleidsdoorlichting Geluid

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

31936-823 Lijst van vragen en antwoorden over de Definitieve Luchtvaartnota

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een algemeen overleg

29383-347 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 oktober 2020, over Leefomgeving

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31936-785 Verslag van een schriftelijk overleg over diverse luchtvaartonderwerpen

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29383-343 Uitvoering van de motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

35054-15 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen en antwoorden

31936-707 Lijst van vragen en antwoorden over de Nota van Antwoord ingediende zienswijze Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29383-311 WHO-rapport “Environmental Noise Guidelines for the European Region”

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

MIRT

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Leefomgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Verkeersveiligheid en wegen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30