Motie : Motie van de leden Kuiken en Laan-Geselschap over een uitzonderingspositie voor de brandweervrijwilliger in de Wnra

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29517-180 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 oktober 2019, over Brandweer

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

29517-153 Onderzoeksverslag rechtspositie brandweervrijwilligers

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

VAO Brandweer (AO d.d. 18/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Brandweer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40