Motie : Motie van het lid Stoffer over een aparte categorie voor geothermie in de gebouwde omgeving

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

31239-319 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener W.J.T. Renkema, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020 (Kamerstuk 31239-312)

Indiener F. Azarkan, Tweede Kamerlid

Brief regering

31239-312 Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35300-XIII-15 Diverse onderwerpen met betrekking tot de begroting of de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31239-294 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Klimaat en energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering (videoconferentie) (gewijzigd aanvangstijdstip)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10