Motie
Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Motie van het lid Verhoeven c.s. over openbaarheid van de werking en de broncode van algoritmen en analysemethoden

Download Download

Ondertekenaars