Motie (gewijzigd/nader)
Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Gewijzigde motie van het lid Oosenbrug over het bij wet verplichten van het gebruik van opensourcesoftware (t.v.v. 32802, nr. 31)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 40
PvdA 36
SP 15
CDA 13
D66 12
ChristenUnie 5
GroenLinks 4
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Van Vliet 1
Tegen
PVV 12
SGP 3