Motie : Motie van de leden Schouten en Groot over heroverwegen van de belastingverdragen met non-coöperatieve landen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    V.A. Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25087-326 Onderhandeling van belastingverdragen

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

25087-260 Verslag van een schriftelijk overleg over de Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen 2020 (Kamerstuk 35300-IX-20)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek inzake schriftelijk overleg over de bpm

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief regering

35300-IX-20 Fiscale moties en toezeggingen 2020

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

25087-188 Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

gewijzigd tijdstip)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Internationale fiscaliteit

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25