Statenpassage

Motie : Motie van de leden Nijboer en Merkies over vergoedingsnormen voor schade bij online fraude

Download

Indieners

  • Indiener
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 96
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 41 Tegen
PvdA 38 Voor
PVV 15 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Tegen
D66 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
50PLUS 2 Voor
PvdD 2 Voor

Activiteiten

VAO Online betalingsverkeer (AO d.d. 19/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:55