Motie : Motie van de leden Mohandis en Lucas over één centrale ouderorganisatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    A.W. Lucas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

35000-VIII-182 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 april 2019, over ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35000-VIII-158 Ouderbetrokkenheid en reactie op evaluatie van de landelijke ouderorganisatie Ouders & Onderwijs

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Activiteiten

VAO Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek (AO d.d. 27/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45