Moties

21 jan 2020

Motie van het lid Nijboer over een pas op de plaats met de reorganisatie

31066-581
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Nader gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

2020D01701
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Nader gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

2020D01692
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

2020D01698
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen

34491-15
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Hijink over de effecten van een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten onderzoeken

35227-6
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Hijink over verplichte samenwerking van grote ziekenhuizen met kleine ziekenhuizen onderzoeken

35227-5
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Van den Berg over in regiobeelden samenwerking tussen ziekenhuizen in kaart brengen

35227-7
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA

Moties

20 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

2020D01461
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

17 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet (t.v.v. 24515-516)

2020D01310
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

24515-514
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid De Roon over een veroordeling van Iran voor het doden van protesterende burgers (21501-02-2107)

21501-02-2108
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele

24515-513
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet

24515-512
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Laçin over toetsing voor de categorie PEC A

35248-9
Indiener Cem Laçin
Kamerlid SP

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Kuzu over een sluitende aanpak voor het niet gebruiken van beschikbare regelingen

24515-517
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Laçin over evalueren van de loodsplicht nieuwe stijl na één jaar

35248-10
Indiener Cem Laçin
Kamerlid SP

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld

24515-515
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor drinkwater wifi

24515-516
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding

24515-510
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Krol en Van Brenk over het verlagen van het maximumkredietvergoedingspercentage

24515-511
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Van Weyenberg en Nijboer over het recht op een aflossingspauze in schuldhulptrajecten

24515-507
Indiener Steven van Weyenberg
Kamerlid D66

Moties

16 jan 2020

Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over toelating tot de Wsnp zonder voorafgaand minnelijk traject

24515-509
Indiener Jasper van Dijk
Kamerlid SP

Moties

15 jan 2020

Motie van het lid Schonis over versterking van de natuur als criterium

35211-9
Indiener Rutger Schonis
Kamerlid D66

Kies periode

tot Toepassen