Kamervragen

Zoekresultaten (100.169)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

De toename van fossiele financieringen door banken

De toename van fossiele financieringen door banken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08229 Vragen van de leden Van der Lee, Thijssen en Kröger (allen GroenLinks-PvdA) aan de...

2024D19190

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D19052

Kamervragen

Het artikel 'Kiew ruft Ukrainer aus dem Ausland zurück und erwartet Unterstützung – doch die Bundesregierung spielt auf Zeit'

Het artikel 'Kiew ruft Ukrainer aus dem Ausland zurück und erwartet Unterstützung – doch die Bundesregierung spielt auf Zeit'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08143 Vragen van...

2024D18970

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D19027

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht dat “twee kinderopvangcentra in Utrecht per direct zijn gesloten"

Antwoord op vragen van het lid Rajkowski over het bericht dat “twee kinderopvangcentra in Utrecht per direct zijn gesloten". Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2024D19029

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kostic over een via Nederland verspreide tuberculose-uitbraak bij apen die als proefdier worden gebruikt

Antwoord op vragen van het lid Kostic over een via Nederland verspreide tuberculose-uitbraak bij apen die als proefdier worden gebruikt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden...

2024D18958

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de...

2024D18975

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Stultiens over de voortgang van kabinetsdoelstellingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de...

2024D18972

Kamervragen

De nieuwste ontwikkelingen rondom gesprekken tussen bezetters van universiteiten en de besturen, aanhoudende onrust op universiteiten en het feit dat deze niet vrij toegankelijk lijkt zijn voor alle studenten en pers (Telegraaf.nl, 9 mei 2024)

De nieuwste ontwikkelingen rondom gesprekken tussen bezetters van universiteiten en de besturen, aanhoudende onrust op universiteiten en het feit dat deze niet vrij toegankelijk lijkt zijn voor alle studenten en pers (Telegraaf.nl, 9 mei 2024). Tweede...

2024D18983

Kamervragen

Het artikel 'Optimising Dutch Air and Space Power Policy Recommendations for Defending the Netherlands and Deterring Aggression as Part of NATO'

Het artikel 'Optimising Dutch Air and Space Power Policy Recommendations for Defending the Netherlands and Deterring Aggression as Part of NATO'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08141...

2024D18968

Kamervragen

Budget voor de ondersteuning van leerlingen

Budget voor de ondersteuning van leerlingen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08142 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) aan de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over...

2024D18969

Kamervragen

Hoe Nederlandse klimaatfinanciering ten goede komt aan vrouwen en gemarginaliseerde groepen

Hoe Nederlandse klimaatfinanciering ten goede komt aan vrouwen en gemarginaliseerde groepen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08139 Vragen van het lid Hirsch (GroenLinks-PvdA) aan de Minister voor...

2024D18961

Kamervragen

De vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen

De vergoeding van medische hulpmiddelen die nodig zijn om onderwijs te kunnen volgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2024Z08140 Vragen van het lid Westerveld (GroenLinks-PvdA) aan de...

2024D18962

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de inzet van weerbeïnvloedingstechnieken / geo-engineering

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de inzet van weerbeïnvloedingstechnieken / geo-engineering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop...

2024D18942

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Thijssen, Hermans en Erkens over de vergunningverlening bij DOW naar aanleiding van het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid’

Antwoord op vragen van de leden Thijssen, Hermans en Erkens over de vergunningverlening bij DOW naar aanleiding van het artikel 'Hoe een groen megaproject muurvast zit door ruzie Dow en overheid’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2...

2024D18937