Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Tielen over de bijschrijfplicht in de horeca

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De bijschrijfplicht in de horeca

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid