Schriftelijke vragen : Grondgebonden boeren in het licht van de afbouw van de derogatie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Anne-Marijke Podt, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over grondgebonden boeren in het licht van de afbouw van de derogatie

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit