Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Bamenga en Paternotte over het bericht 'Etnische zuiveringen in Darfur en mogelijk zelfs genocide, stelt Human Rights Watch'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Etnische zuiveringen in Darfur en mogelijk zelfs genocide, stelt Human Rights Watch'

Indiener P. Bamenga, Tweede Kamerlid